Eleion
KLANK SCHALEN

 

Het Uni versum bestaat door trilling, eigenlijk kun je dus niet zeggen bestaat want het is continu beweging en is niet statisch. Ons fysieke lichaam bestaat ook uit trilling. 

wordt vervolgd.......